Architecture Week Praha 2014 na Pražském hradě

9. září 2014 11:10
Osmý ročník mezinárodního festivalu architektury a urbanismu Architecture Week Praha 2014 se bude konat v Jiřském klášteře na Pražském hradě a dalších místech v Praze, kde budou probíhat výstavy, besedy a další doprovodné akce pro širokou veřejnost, od 15. září do 12. října. 

Hlavním tématem letošního roku je architektonické dědictví a ikony architektury. Cílem festivalu je opět představit české i zahraniční veřejnosti architekturu a architektonické dědictví v rámci řady výstav a zejména výstavy Architektura v prostoru a čase na příkladech významných staveb a osobností architektury, které se v průběhu let staly ikonami své doby.

Výstava, jejímž kurátorem je významný český architekt Miroslav Řepa, představí chronologicky formou modelů, fotografií, filmů, kreseb a skic architektonické slohy a styly od předrománské architektury do současnosti.

Součástí festivalu jsou i v letošním roce přednášky českých a zahraničních architektů, které budou probíhat na Fakultě architektury ČVUT a samozřejmě procházky za pražskou architekturou s přihlédnutím k vývoji jednotlivých architektonických slohů.

Uskuteční se také druhý ročník mezinárodního výtvarně-architektonického projektu pro děti 4. a 5. tříd základních škol s názvem Hravý architekt 2014.

V letošním roce se jej zúčastní 750 dětí z 30 měst České republiky a dalších zemí V4: Slovenska, Polska a Maďarska, představí se na něm i děti z italské Florencie.

Cílem projektu je na základě besed o architektuře a vlastní výtvarné tvorby přiblížit dětem základních škol adekvátní formou architekturu, umění v architektuře a vychovávat je k jejímu vnímání a péči o architektonické dědictví. Výsledky projektu jsou shrnuty do výstavy a děti, které se zúčastnily, stráví za odměnu den na Pražském hradě, kde je pro ně připraven zajímavý program v podobě prohlídky Pražského hradu a výstav a výtvarných dílen a besed v Plečnikově vyhlídce, probíhajících pod vedením známých osobností architektury.