Čestné občanství nebo Ceny městské části Prahy 11. Radnice hledá kandidáty

29. března 2023 11:00
Autor: Alo
Praha 11 již tradičně oceňuje významné osobnosti Jižního Města udělením čestného občanství nebo Ceny městské části Prahy 11. Projevuje tak uznání občanům, skupinám, významným osobnostem a hostům za příkladný počin v oblasti vzdělávání, sportu, kultury nebo veřejného života. Do 30. dubna 2023 mohou podávat návrhy na udělení ocenění přímo obyvatelé.

Cena městské části může být udělena fyzickým i právnickým osobám nebo organizacím bez právní subjektivity za významnou uměleckou či vědeckou činnost a za jiná díla mající vztah k městské části Praha 11, za mimořádnou činnost nebo úspěch v různých oblastech života, které mají přínos pro Prahu 11, jako zvláštní projev úcty významným domácím i zahraničním představitelům v oblasti politiky, vědy, kultury a sportu a za mimořádné činy spojené s osobním hrdinstvím, které znamenaly záchranu života a zdraví občanů, historických nebo kulturních hodnot Prahy 11.

Návrh na udělení čestného občanství nebo Ceny městské části Praha 11 musí být předložen písemně se zdůvodněním zásluh navrhovaného a s jeho písemným souhlasem s nominací.

V případě návrhu osoby in memoriam je nutný písemný souhlas rodiny. Jednotlivé kandidáty projednají a doporučí poradní orgány, vyjadřuje se k nim rada městské části a v závěru tyto osobnosti schvaluje zastupitelstvo.

Znáte-li někoho takového, kontaktujte Evu Tichou: tichaE@praha11.cz.