Co předcházelo vzniku 1. světové války?
Výstřel z kanónu zahájil výstavu. Foto: MO ČR

Co předcházelo vzniku 1. světové války?

31. července 2014 13:32
28. července 2014, přesně na den sto let od okamžiku, kdy tehdejší Rakousko-Uhersko vypovědělo válku Srbsku, byla před budovou Generálního štábu AČR slavnostně zahájena výstava s názvem Od atentátu k válce.

Na výstavních panelech je popsáno období bezprostředně předcházející vzniku 1. světové války. Expozice popisuje v sérii výstavních panelů poněkud krátké, o to však zajímavější období pouhých 30 dnů předcházejících vzniku prvního celosvětového válečného konfliktu.

Návštěvník se při jejím zhlédnutí může seznámit s řadou dobových dokumentů a záběrů dokládajících politická jednání vedená v zákulisí.

Součástí jsou i dokumenty o propagandě vedené v médiích, která přispívala k utváření nepřátelských nálad.

Samotnou výstavu generál Žižka zahájil spolu s jejím autorem Tomášem Kykalem výstřelem z historického doprovodného kanónu Škoda ze sbírek Vojenského historického ústavu Praha.

Výstavu můžete vidět na Vítězném náměstí do 28. srpna.