Dejte dětem šanci koupí pečiva od známých osobností

12. září 2014 09:34
„Pečení pro děti“ je veřejná sbírka pod záštitou obecně prospěšné společnosti Dejme dětem šanci. Sbírka probíhá formou prodeje pekařských a cukrářských výrobků za dobrovolnou cenu. I vy tak můžete přispět na projekty Dejme dětem šanci o.p.s.

Každou první sobotu v měsíci, od 10 do 18 hodin v Pasáži nákupní galerie Myslbek, můžete přispět na dobrou věc a zároveň se také neformálně setkat se známými osobnostmi. Ty přiloží ruku k dílu, ve svém volné čase obléknou zástěru a budou prodávat pečivo a cukrářské výrobky. Milými cukrářkami se tak na několik hodin staly například Lucie Benešová nebo Eliška Kaplicky s dcerou Johankou.

tereza-herz-nahled Dále se můžete setkat s patrony projektu, jimiž jsou například Bára Špotáková, Vláďa Hron nebo Jan Měšťák. Spolu s nimi budou vždy pomáhat s prodejem také starší děti z různých dětských domovů.

Kromě chutného pečiva si může každý návštěvník odnést na památku také hrneček Dejme dětem šanci – plný lahodného horkého nápoje bude k dostání za symbolickou cenu 30 Kč. Podrobnosti najdete na www.dejmedetemsanci.cz a www.peceniprodeti.cz

Na příkopě 19–21 a Ovocný trh 8, Praha 1

DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s. pomáhá konkrétním dětem a mladým lidem z dětských domovů na jejich cestě k samostatnosti. Usnadňuje jim úspěšné začlenění do společnosti po opuštění dětského domova. Hledá pro děti podporovatele, patrony, přátele, zaměstnavatele a dárce. Ve spolupráci s vedením dětských domovů zařazuje do projektů děti, pro které je podpora veřejnosti potřebná. Projekty organizace jsou koncipovány tak, aby opravdu pomohly potřebným. Financování činnosti organizace je založeno zejména na podpoře z řad fyzických a právnických osob.