Dostali budku: Vzácní sokoli se mohou usadit na dalším pražském komínu
Pár sokolů hnízdící už druhým rokem v Michli. Foto: Dušan Rak / ČSO

Dostali budku: Vzácní sokoli se mohou usadit na dalším pražském komínu

28. srpna 2014 14:02
Odborníci z České společnosti ornitologické (ČSO) umístili na komín teplárny Holešovice ve výšce sto metrů novou hnízdní budku pro sokola stěhovavého. Jedná se o pokračování úspěšné podpory hnízdění sokolů v Praze. Letos zde hnízdily již dva páry těchto kriticky ohrožených dravců, včera umístěná budka by měla poskytnout podmínky pro hnízdění třetímu páru. Celková česká populace sokola stěhovavého čítá jen přibližně 60 párů.

O umístění hnízdiště úspěšně jednali zástupci ČSO se společností Pražská teplárenská (PTAS), která areál v Holešovicích provozuje. „Fakt, že se nyní podařilo budku umístit právě v Holešovicíh, je velmi významným krokem. Sokoly v této lokalitě totiž pozorujeme delší dobu a pevně věříme, že budka poslouží jako hnízdiště již příští hnízdní sezónu,“ uvedl Dušan Rak, který se v ČSO na ochranu sokolů specializuje.

V roce 2013 došlo v areálu teplárny v Michli k vůbec prvnímu hnízdění sokolů v Praze po několikaleté pauze. Holešovice jsou tedy již druhým areálem PTAS, kde je sokolí budka umístěna.

Sokol stěhovavý z českého území zcela vymizel v 60. a 70. letech minulého století. „Stalo se tak kvůli masivnímu používání pesticidu DDT. Sokoli u nás, stejně jako v téměř celé Evropě, vyhynuli – a až v posledních dvaceti letech se díky zákazu DDT a systematické ochraně začínají pomalu do Česka vracet,“ popisuje Dušan Rak.

„Každý další hnízdící pár považujeme za úspěch,“ dodává. Přirozená hnízdiště sokolů stěhovavých se nacházejí ve skalních biotopech, kterých v Česku není dostatek. Jejich nejčastější potravou jsou holubi.

V roce 2014 v Praze hnízdily dva páry sokola stěhovavého. „První pár, hnízdící druhým rokem v Michli byl letos bohužel neúspěšný. Za to druhý, zcela nový pár, který obsadil instalovanou budku na komíně ZEVO Malešice, nás mile převapil hned čtyřmi mláďaty,“ komentuje letošní sezónu Dušan Rak.