Expozice: Archa Noemova připluje do Národního muzea
Foto: nm.cz

Expozice: Archa Noemova připluje do Národního muzea

18. dubna 2015 10:51
Autor: Redakce
Zoologická expozice Archa Noemova, která bude pro veřejnost otevřena v Nové budově Národního muzea od 6. května, uvede návštěvníky do fascinujícího světa živočichů, kteří obývají nebo obývali naši planetu.

Expozice bude soustředěna především na obratlovce a v širokém záběru představí rozmanitost jejich druhů a životních forem. Současně si ale všimne i aktuálních otázek ohrožení a ochrany celé světové fauny, na které upozorňuje i samotný název.

Součástí expozice Noemovy Archy je hodinová projekce s unikátními záběry režiséra Miroslava Hrdého zobrazující formy života dle typů rostlinných a živočišných společenstev.
Ten si pro hudební zvýraznění svého projektu vybral současného skladatele Roberta Jíšu, který již v minulosti pro Národní Muzeum pracoval a vytvořil hudební instalaci k multimediální výstavě Voda a Život.

Vzhledem k probíhající rekonstrukci Historické budovy Národního muzea se i výstavní sál s vlastní expozicí stanou jakousi symbolickou „Archou“, která umožní soustředit a vystavit populární zoologické sbírky po celou dobu náročné opravy Historické budovy.

Nová budova Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1.