Fotografka Staša Fleischmannová slaví sto let
Staša Fleischmannová s manželem a dětmi. Foto: archiv

Fotografka Staša Fleischmannová slaví sto let

25. září 2019 13:32
Autor: TZ, red
Fotografka Staša Fleischmannová, rozená Jílovská, oslavila 24. září 100 let. Spolu se sestrou Olgou založila Staša ještě ve třicátých letech historicky jeden z prvních českých fotografických ateliérů. Mezi jejich klienty se pak objevovala taková jména jako spisovatel Karel Čapek, básník André Breton, Julius Fučík, Josef Taussig a další. Staša Fleischmannová pochází z rodiny Jílovských, která ve své době patřila k intelektuální elitě a značně ovlivňovala tehdejší prvorepublikové kulturní a společenské dění. 

Staša Fleischmannová, která v letošním roce oslavila sté narozeniny, je pamětnicí, která má rozhodně o čem vyprávět. Byla svědkem událostí spojených s druhou světovou válkou, kde se sama zapojovala do československého domácího odboje.

O pár let později se svým druhým manželem Ivo Fleischmannem (první manžel Bedřich Stern zemřel v koncentračním táboře v Osvětimi) emigrovala do Paříže. Díky rodině, ze které pocházela, měla možnost setkat se s takovými osobnostmi, jako byl Ferdinand Peroutka, František Halas, Jaroslav Seifert, Vítězslav Nezval, Jaroslav Ježek nebo dvojice Werich a Voskovec. Všechny tyto okolnosti provázející její život se promítly do její tvorby a když slavila Staša 95. narozeniny vydala své osobní vzpomínky a fotografická svědectví knižně pod názvem Vrstvami.

Staša Fleischmannová dnes žije v domově pro válečné veterány ve Střešovicích, a tak činnost této dlouhodobě oceňované fotografky v rámci jejího jubilea připomínají zejména její synové.

Michel Fleischmann, budoucí velvyslanec ve Francii například vzpomíná na to, jak vznikla první fotografie sester Jílovských s názvem „Čapek se smutnýma očima. „Vzpomínám si, jak maminka vyprávěla příběh o prvním klientovi, kterého měly se sestrou v ateliéru. Jednoho dne takto přišel jejich otec Ruda do fotoateliéru OKO a povídá: „Tady vám vedu prvního klienta“, a to nebyl nikdo jiný než spisovatel Karel Čapek,“ říká Michel Fleischmann a dodává: „Matka měla možnost zažít řadu pozitivních, bohužel ale i negativních událostí, které tehdejší doba přinášela. I přesto se nikdy nepřestala zajímat o společenské, politické a kulturní dění, a to platí i dnes, když slaví sté narozeniny.“

Petr Fleischmann již v roce 2013 napsal o matce úvod k jejím pamětem vyšlým v nakladatelství Torst pod titulem Vrstvami. K dnešnímu stému výročí Staši Fleischmannové dodává: „Vzdát hold mé matce mi nečiní nejmenší problém, vždyť vzhledem k svému věku a zejména vzhledem k tomu, co si v průběhu oněch proběhlých 100 let prožila, už není pouze něčí matkou. Stává se tak trochu svědkem a zároveň součástí nemalého kusu moderních dějin a tím pádem jakousi pramátí nás všech. Rozhodně tak doporučuji všem, kteří se zajímají o autentické svědectví kulturního a společenského dění uplynulých sto let, aby si neváhali knihu přečíst. Možná z ní pochopí souvislosti a odkazy k dnešní době nebo třeba jen pár detailů, které prostě už nikdo jiný, než má matka vědět nebude a veřejně neřekne."