Hostivařská přehrada pomohla v Michli

31. července 2014 22:05
Autor: Redakce
Pražské potoky Botič, Rokytka, Kyjský potok a Litovicko-Šárecký potok zaznamenaly v pondělí 21. července zatím největší průtoky od povodní, které postihly Prahu v roce 2013. Výška hladiny na Botiči od Michle směrem do Vltavy dosahovala až 40 centimetrů pod úroveň břehu. V této situaci se opětovně osvědčil systém trvalého monitoringu meteorologické situace a pohotovostí zaměstnanců organizace Lesy hl. m. Prahy na vodních dílech zavedený od května tohoto roku.

Zaměstnanci Lesů hl. m. Prahy již v předstihu před přívalovými srážkami snížili vodní hladiny na významných vodních dílech Hostivař a Jiviny a na Kyjském rybníku.

Na vodním díle Hostivař byl vytvořen takový retenční prostor, že odtok z přehrady do Botiče nepůsobil v Hostivaři ani v Záběhlicích žádné problémy. V Michli se však kapacita koryta naplnila extrémním svodem přívalových srážek z přilehlých zpevněných ploch.

Intenzita srážek v této oblasti byla taková, že kromě dešťové kanalizace se do Botiče valila voda i po přilehlých komunikacích. Situaci navíc ještě zkomplikoval zúžený profil zaklenutí Botiče do Vltavy, odkud rovněž stoupalo vzdutí hladiny Botiče proti jeho proudu na úroveň parku Folimanka.

Situace se výrazně zlepšila po odstranění překážek v zaústění Botiče do Vltavy, o které se postarali pražští hasiči.Vytvořená rezerva na Hostivařské přehradě umožnila upouštět pouhých 3,4 m3/s a díky tomu v Michli vznikl prostor pro bezeškodný odvod extrémně vysokých dešťových srážek, které dešťová kanalizace nebyla schopna pojmout.