Hrabali se v koších, výsledek není pro Prahu moc lichotivý
V koších v centru jsou často vidět lahve. Plastové i ze skla. Foto: archiv

Hrabali se v koších, výsledek není pro Prahu moc lichotivý

9. července 2024 21:00
Autor: red
Iniciativa pro zálohování ve spolupráci s dobrovolníky z řad Trash Hero realizovala terénní test, během kterého analyzovala celkem 109 košů, poměrově podobně na Praze 1 a Praze 12. Výsledkem je vysbíraných 480 nápojových obalů během jednoho odpoledne.

V současné době je v ulicích hlavního města Prahy rozmístěno na 12 000 veřejných odpadkových košů. Ve venkovních odpadních koších tak denně zbytečně končí podle propočtů Iniciativy pro zálohování 60 661 PET lahví a 61 872 plechovek, které by mohly být díky aktuálně projednávané novele znovu využité pro výrobu nových nápojových obalů.

Ročně jde dokonce o téměř 45 miliónů nápojových obalů, to znamená zhruba 770 tun PET a 337 tun hliníku. Vyplývá to z šetření, který realizovala Iniciativa pro zálohování 16. května 2024.

Pro terénní studii byly vybrány dvě pražské lokality, a to turisticky exponované centrum na Praze 1 v okolí Staroměstského a Malostranského náměstí a dále klidnější okolí bývalého obchodního centra Labe na Praze 12.

V těchto lokalitách bylo analyzováno celkem 109 odpadkových košů, z čehož 59 z nich bylo analyzováno na Praze 1 a zbylých 50 odpadkových košů na Praze 12. Dobrovolníci z řad Iniciativy pro zálohování ve spolupráci s organizací Trash Hero protřídili koše za účelem spočítat, kolik je v nich vyhozených PET lahví a plechovek.

„Během sběru jsme zaznamenali, kolik odpadkových košů se nachází v konkrétních ulicích a kolik odpadu v jednotlivých koších zrovna bylo. Po domluvě s hlavním městem jsme věděli, že frekvence vyvážení se v jednotlivých částech Prahy liší. V centru k vyvážení odpadů dochází 4× denně a na sídlištích 1× denně. Tento postup byl aplikován jak v centru Prahy, tak na Praze 12, aby byly výsledky relevantní a vyvážené. Praha 12 byla vybrána kvůli svému rezidenčnímu charakteru, což umožnilo porovnání s více frekventovanými oblastmi,“ vysvětluje Kristýna Havligerová, manažerka vnějších vztahů Iniciativy pro zálohování.

Z celkem 109 odpadkových košů bylo vybráno 480 nápojových obalů, přičemž konkrétně 194 kusů tvořily PET lahví a 286 kusů plechovky. V Praze 1 dobrovolníci vysbírali 119 PET lahví a 92 plechovek, v Praze 12 poté 75 PET lahví a 194 plechovek.

„Pokud si tato čísla propočteme do delšího období, zjistíme, že ročně tak nevyužitých v komunálním odpadu jen v Praze skončí 45 miliónů nápojových obalů, které následně putují do spalovny místo toho, aby se z nich opět vyráběly nové PET lahve a plechovky,“ říká Kristýna Havligerová.

Na potřebu zálohování nápojových obalů upozorňují také dobrovolníci z organizace Trash Hero. „V rámci organizace Trash Hero neustále upozorňujeme na nutnost zálohování a lepšího třídění odpadů – zejména těch jednorázových. Z našich dlouhodobých zkušeností opřených o desítky uspořádaných úklidů v Praze a dalších městech ČR jednoznačně vyplývá, že pohozených zálohovaných lahví nacházíme naprosté minimum. Naopak nápojové obaly, které by zálohované být mohly – plechovky, PET lahve, skleněné lahve tvoří ve skladbě sesbíraného odpadu co do množství a zastoupení nejvýznamnější část,“ shrnuje svou zkušenost dobrovolník z organizace Trash Hero ČR, Karel Švanda.