Ivetě Bartošové ke spáchání sebevraždy nikdo nepomohl. Policie ukončila vyšetřování
Ilustrační foto: archiv

Ivetě Bartošové ke spáchání sebevraždy nikdo nepomohl. Policie ukončila vyšetřování

3. srpna 2014 11:41
Hlavní vyšetřovatel v trestní věci úmrtí zpěvačky Ivety Bartošové vydal ve čtvrtek usnesení o odložení věci. Po provedeném prověřování dospěl k závěru, že na smrti Ivety Bartošové se nepodílela další osoba a nebylo zjištěno, že by jí ke spáchání sebevraždy někdo pomohl, či jí k tomu pohnul.

Dostupná svědectví, samotná zjištění na místě činu i závěry znaleckých zkoumání jednoznačně prokázaly, že Iveta Bartošová v osudný den odešla sama bez doprovodu jiné osoby ze svého trvalého bydliště směrem k rybníku a poté k železniční trati, kde si sama bez cizí pomoci lehla před jedoucí vlakovou soupravu.

Oznámení učinil strojvedoucí vlakové soupravy City Elefant, který projížděl od zastávky Praha Uhříněves směr Benešov. Ten policii popsal, že v blízkosti železničního přejezdu v Uhříněvsi uviděl lidskou postavu nacházející se v kolejišti. Okamžitě použil rychlobrzdu a zvukový signál, kdy tato osoba na zvukový signál zareagovala tak, že se položila napříč kolejištěm. Střetu již nemohl zabránit a vlak do ležícího těla narazil.

Po přijetí oznámení se na místo dostavila Policie ČR, záchranáři Rychlé záchranné služby hl. m. Prahy a následně koroner, který konstatoval smrt ženy. Kriminalisté na místě okamžitě prováděli šetření vedoucí ke zjištění totožnosti zemřelé, kdy bylo pojato podezření, že by se mohlo jednat o zpěvačku Ivetu Bartošovou.

Následně provedená DNA expertíza totožnost zpěvačky potvrdila. Po ohledání místa činu byla zpěvačka převezena do Ústavu soudního lékařství k provedení soudní pitvy.

Z té vyplývá, že bezprostřední příčinou smrti bylo drtivé poranění hlavy, drtivé poranění chodidla, drobné oděrky a podkožní krevní výrony, přičemž tato poranění vznikla působením tupého násilí velké intenzity, a lze je velmi dobře vysvětlit přejetím koly vlakové soupravy s následným smýknutím těla.

Dále nebyla zjištěna žádná poranění, která by svědčila pro sebeobranu před fyzickým napadením jinou osobou, a ani nebyla zjištěna žádná poranění staršího data. 

Provedeným toxikologickým vyšetřením nebyla zjištěna v krvi zemřelé Ivety Bartošové žádná přítomnost alkoholu, ani jiných těkavých látek.

Ze zjištěných skutečností policie vyvodila závěr, že ve věci nejde o podezření z trestného činu Účast na sebevraždě podle § 144 odst. 1 trestního zákoníku a věc podle ustanovení § 159a odst. 1 trestního řádu usnesením odložila.