Jak to měl s mnohoženstvím slavný autor Švejka? Pravnučka promluvila!
Petra Pelus Hašková. Foto: archiv

Jak to měl s mnohoženstvím slavný autor Švejka? Pravnučka promluvila!

13. září 2014 23:10
Petra Pelus Hašková prý ve škole neměla moc ráda slohy, vždycky ji srovnávali s jejím slavným pradědečkem – Jaroslavem Haškem. Jak to bylo s jeho mnohoženstvím?

„Jeho velkou láskou byla Jarmila Mayerová, s níž se oženil roku 1910 v kostele sv. Ludmile na Vinohradech. V roce 1912 se jim narodil syn Richard, můj děda. Další potomky Hašek neměl. Ani s druhou ženou, Alexandrou Lvovou, zvanou Šura, kterou si vzal v Rusku, aniž by se rozvedl s Jarmilou. Sice byl stíhán za bigamii, ale tehdejší zákony Československé republiky neuznávaly zákony sovětské. Tvrdil, že je to kněžna, kterou zachránil před bolševiky, ale ve skutečnosti to byla prostá žena, jež ho ošetřovala, když v Rusku onemocněl tyfem,“ uvedla Petra Pelus Hašková.