Město podpoří pražské vědce

30. července 2014 11:38
Pražští radní odsouhlasili vyhlášení 14. výzvy Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost, která je zaměřena na dvě oblasti, konkrétně na revitalizaci a ochranu území a na podporu vědy a výzkumu. Praha tak pokračuje v úspěšném čerpání evropských dotací.

V rámci revitalizace a ochrany území mohou žadatelé podat projekty zaměřené na revitalizaci ploch s ekologickou zátěží, revitalizaci ploch významných pro rozvoj města, na obnovu nevyužívaných historicky cenných objektů a areálů, výstavbu protihlukových pásů zeleně a další aktivity, které jsou přesně specifikovány v textu výzvy, která je dostupná na webových stránkách www.oppk.cz.

Zájemci o evropské dotace mohou také připravit projektové žádosti zaměřené na výzkum a vývoj. V tomto případě musí být tyto žádosti orientovány například na modernizaci přístrojového a laboratorního vybavení či na rozvoj výzkumných kapacit malých a středních podniků.