Na Barrandově již stojí hrubá stavba kostela
Základnímu kameni stavby na konci roku 2018 požehnal kardinál Dominik Duka. Foto: Metrostav

Na Barrandově již stojí hrubá stavba kostela

7. května 2020 12:02
Autor: TZ, red
Kostel Krista Spasitele na sídlišti Barrandov má před sebou závěrečnou fázi výstavby. Všechny nosné a nenosné svislé konstrukce již stojí. Stavbaři Metrostavu v návaznosti na dokončení hrubé stavby provádějí úpravu povrchů, instalují investorské prvky a pokračují v práci na vnějším zateplovacím systému. 

Termín slavnostního vysvěcení kostela, naplánovaný na neděli 22. listopadu, by tak navzdory obtížným podmínkám nouzového stavu měl být dodržen.

Nový kostel se stane komunitním centrem, místem pro rozvoj volnočasových aktivit a vzdělávacích programů pro obyvatele sídliště.

Stavbu s půdorysem ve tvaru kříže tvoří monolitické konstrukce rozdílného členění. „Náročné byly nejen tvary monolitů, ale také šestimetrový kruhový světlík. Atypický prvek umístěný v průsečíku ramen kříže je prototypem a musel se velmi složitě vymýšlet,“ popisuje vedoucí projektu Josef Majer z Metrostavu. Kombinace stavebních a akustických prvků a jejich sladění v takovém rozsahu byla pro něj i jeho tým zcela nová zkušenost: „Akustika je pro kostel zásadní, byť pro tento prostor neexistuje norma. A vše se takzvaně ladí až v průběhu výstavby.“

Specifické bylo také využití zámečnických prvků, které projekt nedokázal přesně definovat, a které se tak musely v dílenské dokumentaci kompletně doprojektovat. „Stavba bude funkčním propojením uměleckých prvků, moderních technologií a prototypových dílů do výsledku, který by měl odpovídat sakrálnímu využití. Nelze na ní v plné míře použít standardní postupy a normovaná řešení,“ doplňuje Josef Majer.