Novela umožní vznik vyhlášek regulujících provoz segway
Když se na chodníku potkají chodci s vozítky segway, vznikne někdy tlačenice. Foto: Tiia Monto / Wikimedia Commons

Novela umožní vznik vyhlášek regulujících provoz segway

26. srpna 2014 22:00
Autor: Redakce
Vozítka segway trápí již několik let chodce v centru Prahy. Kvůli tvrdošíjnému stanovisku minulého vedení ministerstva dopravy považuje platná legislativa segway také za chodce. Současné vedení úřadu přehodnotilo svoje stanovisko a chystá novelu silničního zákona včetně zanesení kategorie osobních transportérů.

„Osobně jsem o tomto problému několikrát jednal s nejvyššími představiteli současného ministerstva dopravy. Naše velmi detailní a pečlivá příprava na tato jednání zahrnovala mimo jiné audiovizuální záznamy z ulic Prahy 1. Jednání s dopravními experty, monitorování legislativního řešení pohybu Segway v jiných městech Evropské unie nebo dokonce konzultace se zástupci ČR v Evropské unii," uvedl místostarosta Prahy 1 Daniel Hodek (ČSSD).

„Jsem rád, že současné vedení ministerstva uznalo, že četnost výskytu transportérů segway si zaslouží zakotvení do silničního zákona. To je nezbytným základem pro účinnou regulaci pohybu těchto dopravních prostředků na chodnících,“ pokračoval.

Ministerstvo dopravy umožní vydání vyhlášky

V současné době se na půdě ministerstva dopravy připravuje novela zákona o provozu na pozemních komunikacích. Součástí této novely bude také doplnění kategorie osobních transportérů. Návrh novely by se měl dostat do Poslanecké sněmovny ještě letos.

Pokud bude novela přijata, umožní obcím, aby vydáním vyhlášky stanovila místa, kde bude těchto pohyb osobních transportérů zakázán. „Je to stejný postup, jako v případě vyhlášky o zákazu pití alkoholu na veřejnosti. Jednotlivé radnice si sami navrhly, kde se na jejich území pít nesmí a svoje návrhy předaly na hlavní město Prahu. To jako jediné, může v metropoli vyhlášky vydávat. V případě problematiky segway panuje mezi Prahou 1 a hlavním městem až nezvyklá shoda. A sice, že na úzkých a přeplněných chodnících je třeba účinná a okamžitá regulace pohybu segwayů,“ pokračoval Daniel Hodek.

„Protože se problém týká především Prahy 1, budu usilovat, aby radnice Prahy 1 tuto obecně závaznou vyhláškou sama obsahově připravila. Na hlavním městě bude proces vlastního vydání této vyhlášky,“ naznačil další kroky Hodek.