Obecní dům otevírá dveře Pražanům

25. října 2014 08:59
Obecní dům připomene 28. října den vzniku samostatného československého státu Dnem otevřených dveří.

Prohlídková trasa povede reprezentačními sály 1. patra – Smetanovou síní, Slováckým salonkem, Salonkem Boženy Němcové, Orientálním salonkem, Grégrovým sálem a Palackého sálem do Primátorského sálu, jehož umělecká výzdoba je ceněným kompaktním dílem světoznámého Alfonse Muchy.

K dalším umělcům, kteří se podíleli na výzdobě Obecního domu, patří malíři Mikoláš Aleš, Jan Preisler, Karel Špillar, Max Švabinský, František Ženíšek, sochaři Josef Mařatka, Josef Václav Myslbek, Karel Novák, Ladislav Šaloun. Budova sama je dílem architektů Antonína Balšánka a Osvalda Polívky.

Program:

  • 9:00 – 15:00 Prohlídka reprezentačních prostor
  • 13:45 – 14:00 Koncert zdarma v rámci prohlídek ve Smetanově síni – Česká Sinfonietta – W.A.Mozart-Koncert pro lesní roh č.2 Es-Dur 1. věta- Allegro,2.věta-Andante,3.věta-Finale,Rondo
  • 14:15 – 14:45 Koncert zdarma v rámci prohlídek ve Smetanově síni – Česká Sinfonietta – W.A.Mozart-Sinonie č.38 ,,Pražská" 1.věta Adagio Alegro 2.věta-Andante, 3.věta-Presto

Výprodej zboží a upomínkových předmětů:
V čase od 9 do 15 je možné zakoupit knihy, hudbu a další upomínkové předměty Obecního domu v šatně nalevo.