Okolí Pankráce bude krásnější

28. dubna 2021 11:05
Autor: TZ, red
Praha 4 si nechala zpracovat studii, která zhodnotila stav a potenciál veřejných prostranství na svém území.  Cílem je na základě jasných kritérií dlouhodobě revitalizovat a rozvíjet veřejná prostranství v závislosti na finančních možnostech městské části a dalších subjektů v území.

Doporučení jsou výsledkem podrobné analýzy území, které předcházely dva online průzkumy na podzim loňského roku. Zaměřily se na témata kvality, bezpečnosti a fungování veřejného prostoru v oblasti sídlišť Pankrác I a II, Centrálního parku a takzvaného pentagonu. Následující tři nejvýznamnější projekty autoři studie doporučili k realizaci. 

Vize pro Centrální park 

Koncepcí správy a rozvoje nejvýznamnějšího veřejného prostranství v řešeném území, Centrálního parku, se nikdo nezabýval více než dekádu, přestože v blízkém okolí parku přibylo, a ještě přibude administrativních pracovníků i rezidentů. 

„Proto oslovíme zkušené architekty a krajináře, aby odpověděli na otázku, jak park dále rozvíjet v kontextu nové výstavby v okolí, rostoucí vytíženosti parku různorodými skupinami návštěvníků a v neposlední řadě měnícího se klimatu,“ uvedl radní Prahy 4 pro územní rozvoj a výstavbu Patrik Opa (ODS). 

„Předpokládáme, že tým, který představí nejzajímavější a nejkomplexnější vizi, vyzveme ke zpracování strategicky zaměřené studie správy a rozvoje parku,“ dodal. 

Rekreační, ne zbytkové plocha 

Ve správě městské části je rovněž rozlehlý pás zeleně mezi ulicemi Hvězdova a Plamínkové na okraji sídliště Pankrác II. V něm spatřují autoři analýzy nevyužitý potenciál. 

„Pěší cesta podél frekventované komunikace a lavičky s výhledem na zadní trakt obchodního centra nejsou atraktivní. Požádali jsme proto odborníky a studenty z Katedry zahradní a krajinné architektury České zemědělské univerzity, aby během zimního semestru 2021/22 navrhli možnosti, jak plochu zeleně citlivě oddělit od ulice a lépe využít k odpočinku lidí, kteří v blízkosti bydlí a pracují,” řekl radní Prahy 4 pro životní prostředí a Místní agendu 21 Tomáš Hrdinka (ANO 2011). 

Obchodní pasáže

V nepříliš dobrém stavu se nachází veřejný prostor podél objektů občanské vybavenosti v ulici Pujmanové a mezi ulicemi Na Pankráci a Kotorská. 

Architekti v nejbližších měsících podrobně zhodnotí stav obou komerčních pasáží a navrhnou potřebné kroky k postupné revitalizaci. Jejich výstup bude podkladem pro dialog s vlastníky objektů občanské vybavenosti a místní veřejností. 

Kompletní souhrnná zpráva s výsledky obou online průzkumů a dalšími doporučenými projekty je ke stažení na https://praha4.pincity.cz/projekty/69.