Praha 9 zřídí Fond pomoci občanům v tíživé životní situaci

11. prosince 2023 07:05
Radnice Prahy 9 zřídí takzvaný Fond pomoci. Má sloužit občanům městské části, kteří se ocitli v akutní a mimořádně nepříznivé životní situaci. Schválili to zastupitelé na svém zasedání. Maximální příspěvek jedné osobě bude 20 000 korun ročně.

Vytvoření Fondu pomoci vychází z potřeby poskytnout rychlou podporu občanům Prahy 9, kteří již vyčerpali veškeré možnosti k řešení nepříznivé životní situace a neočekávaně vypadli ze systému pomoci státem nastavené sítě, píše se v dokumentu.

Prostřednictvím Fondu pomoci je snaha podpořit sociální stabilitu a minimalizovat negativní dopady nečekaných událostí na jednotlivce, i na společnost jako celek, uvádí se v dokumentu.

Maximální příspěvek jedné osobě může být 20 000 korun ročně. Peníze bude možné poskytnout i neziskové organizaci, která poskytuje sociální nebo zdravotnické služby či jinou humanitární pomoc občanům Prahy 9, a sice ve výši 50 000 korun ročně. Žádosti o příspěvek z fondu bude posuzovat sociální odbor.