Přednášky: Náprstkovo muzeum v září
V Náprstkově muzeu jsou připraveny přednášky. Foto: nm.cz

Přednášky: Náprstkovo muzeum v září

24. srpna 2014 14:29
Nenechte si ujít zajímavé přednášky, které vám představí celý svět. V Náprstkově muzeu od 2. září jsou v krásném prostředí historického interiéru knihovny připraveny poutavé přednášky. Vstupné na ně činí 30 korun.

1894 – osudný rok Vojty Náprstka
2. 9. 2014, 17.30 hodin
Připomenutí 120. výročí úmrtí Vojty Náprstka, zakladatele muzea. Na nádvoří muzea proběhne koncert hudebních velikánů 19. století. Poté bude následovat přednáška Mileny Secké a drobné občerstvení v historickém interiéru
muzea.

Tři pohledy na Japonsko
4. 9. 2014, 17.30 hodin
Dva čeští cestovatelé – Joe Hloucha a A. V. Novák a jedna cestovatelka, Barbora Markéta Eliášová, navštívili Japonsko skoro v téže době, v prvních desetiletích 20. století. Všichni tři o Japonsku přednášeli, ale každý po svém. Diapozitivy které promítali při svých přednáškách nám prozradí, nakolik se jejich pohled na Japonsko lišil či shodoval a co každý z nich pokládal za důležité.
Přednáší: Jan Šejbl

Archivní poklady v Náprstkově muzeu
18. 9. 2014, 17.30 hodin
Prezentace archivu Náprstkova muzea seznámí se zajímavými a vzácnými dokumenty.
Přednáší: Martin Šámal

Japonsko a jeho kultura – očima diplomata
24. 9. 2014, 17.30 hodin
Přednáška představí kulturu Země vycházejícího slunce z pohledu diplomatky, která 6 let v Japonsku žila.
Přednáší: Olga Kollertová

Cesta mládí
25. 9. 2014, 17.30 hodin
Letos si připomínáme sto let od začátku 1. světové války. Jedinečné svědectví o tomto období zanechal cestovatel a spisovatel A. V. Novák. I když se přímo neúčastnil bojů, období války významně ovlivnilo jeho další životní osudy. V dvoudílném autobiografickém románu zaznamenal svou reflexi válečných událostí i svůj soukromý život, první lásky, události tragické i radostné. V neposlední řadě zde autor prozrazuje, co ho vedlo k pozdější cestě za oceán.
Přednáší: Jan Šejbl

Z Kachní Louže za velkou louži
30. 9. 2014, 17.30 hodin
Přednáškový cyklus Cesta kolem světa s A. R. Nyklem: Osudy českoamerického vědce Americký Čech, polyglot a univerzitní profesor Alois R. Nykl (1885–1958) prožil celý svůj život na cestách. V Čechách je znám prvním vědeckým překladem Koránu. V přednášce bude A. R.Nykl poprvé znovu představen české veřejnosti a nastíněna první část jeho životní pouti – osamocené cesty do Nového světa v 19 letech.
Přednáší:  Josef Ženka