Přírodovědci objevili brouka, kterého už považovali za vyhynulého
Jedna z vodních ploch v nově vznikajícím Ptačím parku Kosteliska. Foto: Jaroslav Zaňát

Přírodovědci objevili brouka, kterého už považovali za vyhynulého

13. ledna 2021 13:07
Autor: TZ, red
Vzácného brouka dřepčíka – Longitarsus substriatus – objevili entomologové při loňském průzkumu v nově vznikajícím Ptačím parku Kosteliska u Dubňan na Hodonínsku. Brouk byl v České republice pozorován po více než třiceti letech a odborníci ho tu už považovali za vyhynulého. 

Kromě toho přírodovědci v ptačím parku České společnosti ornitologické (ČSO) zaznamenali i další vzácné druhy bezobratlých a celkem 162 druhů ptáků včetně kriticky ohrožených.

K vzácným druhům, které v roce 2020 v Ptačím parku Kosteliska hnízdily, patří např. bukač velký, bukáček malý, moudivláček lužní či čejka chocholatá. Tři mláďata tu vyvedl i kriticky ohrožený vodouš rudonohý.

drepcik

Dřepčík byl v Ptačím parku Kosteliska nalezen po více než 30 letech a dosud byl považován v ČR za vyhynulého. Žije na vlhkomilných hluchavkovitých rostlinách. Foto: Lech Borowiec