Pro seniory: Po stopách génia, architekta Jana Blažeje Santiniho

30. července 2022 20:43
Jihoměstská sociální připravila na úterý 9. srpna od 14 hodin komentovanou procházku pro seniory. Začíná na Pohořelci v domě U tří hvězd, kde žil Jan Blažej Santini v mládí, projdete se Pražským hradem, kde provedl přestavbu budovy kapitulního děkanství.

Poté sejdete dolů Nerudovou ulicí, kde Santini provedl rekonstrukci Valkounského domu. Zastavíte se u kostela Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána, který Santini dokončil.

Budete obdivovat jedinečné propojení architektury Morzinského paláce (1714–1716) se sochařskou výzdobou sochaře F. M. Brokofa, palác Libštejnů z Kolovrat (1716–1726) se sochařskou výzdobou M. B. Brauna a jeho další stavby na Malé Straně. Připomenete si i stavby J. B. Santiniho, které již neexistují nebo se nacházejí jinde. Vycházka bude končit u hřbitova v bývalé Oboře, kde byl architekt pohřben. Na procházku s vámi se těší Jelena.

Rezervace procházky je nutná na telefonu: 605 819 096, 724 603 317 (pondělí až pátek, 8:00 až 14:00) nebo e-mailu: info@jmsoc.cz.