Projděte s Pulsarem vesmír a zažijte společně zázrak stvoření
Foto: Vojta Brtnický

Projděte s Pulsarem vesmír a zažijte společně zázrak stvoření

9. března 2017 17:16
Nové taneční uskupení Pulsar, které založili Michal Záhora a Honza Malík, oba původně ze souboru Nanohach, debutuje dne 19. března ve 20 hodin v Ponci – divadle pro tanec inscenací o člověku ve vesmíru s názvem Pulsar. To se snaží zachytit stvoření člověka a umožnit divákům, aby zažili okouzlení tímto zázrakem. 

„Pulsaru se říká vesmírný maják. Pulsary jsou hvězdy, které pulsují. Díváme-li se na ně, tepají určitým pravidelným rytmem, jako by byly živé. A skutečně v jádru hvězd vznikly a stále vznikají veškeré stavební prvky vesmíru – tedy i našich těl, nás samotných,“ osvětluje blíže autor a choreograf Michal Záhora název nového představení a dodává: „Jak řekl Carl Sagan: Jsme stvořeni z hvězdného prachu. Toto není obrazné přirovnání, je to fyzikální fakt.“

Východiskem autorova pohledu zde nejsou astronomické aspekty a fyzikální jevy, probíhající ve vesmíru, ani snaha je vysvětlovat či popisovat, nýbrž čirá fascinace nad zázrakem aktu stvoření člověka a jeho rozmanitostmi.

„Fascinuje mě spletitost tohoto procesu a jeho absolutní propojení v jeden celek. Skrze nás si hmota uvědomila samu sebe. Skrze nás zažívá, cítí, myslí, miluje…To je zázrak,“ říká Záhora.

Pro Záhorovu tvorbu je typický výrazový minimalismus a koncentrace na tanec jako takový. I zde se vyhýbá scénickým rekvizitám a pracuje především s prázdným prostorem a tanečníky. Autor se rozhodl pro spolupráci s nastupující taneční generací, absolventy pražského Duncan Centra.

„Stěžejní složkou je zde tradičně autorská hudba Carla Natoliho, který s Michalem Záhorou spolupracoval v minulosti již na projektech Resonance, Orbis Pictus či Diptych,“ vysvětluje kurátor inscenace Honza Malík.

Znovu i v tomto díle Michal výrazně akcentuje také celkovou scénografii ve smyslu světelného designu a kostýmní tvorby, jejíž autorkou je módní návrhářka Zuzana Kubíčková.