Spanilá jízda hasičů projela Prahou
První zastávka spanilé jízdy byla na Mariánském náměstí. Foto: Hasiči Praha

Spanilá jízda hasičů projela Prahou

23. března 2023 09:27
Autor: Hla
Spanilá jízda pražských hasičů ve středu 22. března začala na holešovické stanici po deváté hodině ranní. Na plánované trase bylo celkem 6 zastávek, kde se v čele s jejich ředitelem, Luďkem Prudilem, setkali s představiteli města a složek IZS. Hasiči navazují na tradici kolegů z dob založení sboru, kdy každoročně probíhaly spanilé jízdy městem.

Před 170 lety bylo v Praze rozhodnuto o založení prvního profesionálního hasičského sboru na území České republiky

V Praze 23. března roku 1853 sbor obecních starších rozhodl o zřízení sboru pro čištění ulic a požární ochranu. Základem budoucího hasičstva se stali tzv. městští počišťovači.

První zastávka byla na Mariánském náměstí před budovou Magistrátu hl. m. Prahy. Tam se hasiči setkali s primátorem Prahy Bohuslavem Svobodou. Ředitel pražských hasičů mu předal kopii zakládající listiny sboru.

Další zastávkou bylo Krajské vojenské velitelství na náměstí Svobody v Praze 6, pro veřejnost pak zastavila kolona hasičských aut před polednem na Václavském náměstí. Tam se hasiči potkali s kolegy z Celní správy.

Následovala zastávka na Krajském ředitelství Policie ČR a ve 13. hodin také u sídla Zdravotnická záchranné služby a Městské policie hl. m. Prahy v ulici Korunní, tam dorazili i zástupci Městského sdružení hasičů Praha.

Kolona pak před 14. hodinou vjela do areálu Správy služeb na Kundratce. Spanilá jízda tím byla ukončena.

Archiv hlavního města Prahy ukrývá mnohá bohatství, také listiny, které prozrazují, jak vznikal hasičský sbor

Základem budoucího hasičstva se stali tzv. městští počišťovači. V roce 1840 bylo u počišťovačské skupiny dvanáct řadových členů a jeden vedoucí. Nalezená zpráva hodnotí situaci před vznikem hasičského sboru v Praze od roku 1839 až po založení hasičstva v roce 1853.

Ve zprávě se porovnávají například náklady spojené se založením hasičské jednotky v roce 1853 s náklady na předchozí činnost počišťovačů. Obsahuje také první nástin práv a povinností hasičů, včetně předpokládaného stavu.

Z textu je možné vyčíst, že tato zpráva z 23. března 1853 se stala základem pro vydání vyhlášky (18. července 1853), kterou pražská obec zřídila sbor městských čistitelů ulic a hasičů ohně a vyhlásila nábor do sboru, přičemž tento sbor se stal základem dnešního Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy.

V Praze se začal rychle rozrůstat průmysl, a tak není divu, že sílily hlasy požadující zřízení placeného hasičského sboru. V březnu 1853 magistrát rozhodl, že bere do vlastní režie úklid ulic, pro začátek na Malé Straně. Hasičský sbor zahájil svoji činnost 16. srpna 1853, kdy nastoupilo prvních 11 hasičů/metařů. Do konce srpna 1853 pak bylo přijato celkem 30 hasičů/metařů, jejichž představeným byl jmenován městský dozorce Alois Pasta.

Osm lidí měl vycvičit k obsluze stříkačky, ostatní jako pomocníky při hašení. A první hasičský sbor z povolání v Praze byl na světě.

Velitel Pasta byl následně vyslán na zkušenou do Berlína. Do města, které bylo ve vývoji hasičstva zcela srovnatelné s Prahou. Berlín byl v té době pouze hlavním městem rozvíjejícího se Pruska, profesionální sbor zde byl založen roku 1851.

Velitel Scabell byl schopným organizátorem a Alois Pasta se od něho měl co naučit. Bylo vidět, že své velitelování v Praze bral zodpovědně, ale od počátku měl velké potíže se svými nadřízenými. Navíc brzy rozpoznal, že třicítka lidí je pro město málo a osm k obsluze stříkačky ještě méně.

Všemožně se snažil o zdokonalení výcviku a výstroje; je autorem jednoho z nejstarších hasičských spisů ÜberSchadenfeuer und Feuerlöschen (O škodlivých požárech a jejich hašení).

Jak dokládají historické dokumenty, sbor se od počátku své působnosti při zdolávání ohňů osvědčil, ale konflikty s magistrátem vyústily až k odchodu velitele Pasty z funkce.

To bylo v době, kdy hasiči, lišící se od metařů červenou páskou na rameni, sídlili v malostranském obecním dvoře v Letenské ulici, kde měli pro sebe vyhrazeno několik místností.

V listopadu 1853 se velení ujal praktikant hospodářského úřadu magistrátu Václav Soukup. Kromě jiných novinek zavedl titul hasební mistr.

Radní v té době přemýšleli, jak zvýšit počet hasičů bez velkých finančních nákladů. Řešení se našlo – zrušily se záložní požární stráže a uvolnění muži mohli posílit řady sboru.

Naráz vyvstal nový problém: kam umístit 68 příslušníků sboru. Místo se našlo ve staroměstském obecním dvoře. A protože v původní stanici zůstalo několik hasičů, vznikla tak ústřední a pobočná stanice.

V té době měl sbor 6 vrchních hasičů, 24 obsluhovatelů stříkaček a 38 hasičů. Protože i nadále platila povinnost zametat ulice, dozor nad metaři vykonávali vrchní hasiči.

Při vzniku požáru měl každý metař za povinnost se dostavit na místo neštěstí. Dále se musel zúčastňovat výcviku a jeden ze dvou volných dnů v týdnu obětovat držení hasičské stráže.

O dnešním vybavení hasičů se těm začínajícím nemohlo však ani zdát. Strojní, chemická a technická služba je v současnosti na vysoké úrovni, přesto na hasičských vozech zůstávají i lopaty a košťata (ženijní nářadí). Nejčetnější zásahy jsou zásahy technické, pomoc u dopravních nehod a ochrana životního prostředí.