Štvanice se v září stane dějištěm nesmrtelného příběhu

30. srpna 2017 21:17
Autor: red
Divadelní soubor Tygr v tísni a ostrovní scéna VILA Štvanice pořádají II. ročník výjimečné divadelní události – plenérového cyklu antického divadla pod širým nebem. Od 9. září do 20. září se ostrov Štvanice stane dějištěm nesmrtelného příběhu, který bude zasazen do jedinečných přírodních kulis ostrova. Ovidiův Orfeus – jeden z nejznámějších antických příběhů, který inspiroval a stále inspiruje nejen spisovatele, ale i skladatele a další umělce, vypráví příběh nadčasový a stále aktuální, který dal základ mnoha pozdějším významným dílům. Tragédie, která nešetří emocemi.

Pro letošní rok oslovil divadelní spolek Tygr v tísni režiséra Jana Nebeského a dramaturga Martina Hýču, aby se společně ujali zpracování Orfea. Uchopit klasické antické drama, jak ho Ovidius ve své rozervanosti sepsal ve svém díle „Proměny“ a vdechnout mu punc naléhavě aktuální inscenace – to byl jejich záměr. Komplikovanost a mnoho vrstevnatost vztahů, stejně jako množství podob a způsobů lásky i život, který je masírován médii – to je ústřední motiv celého jejich počinu. Charaktery obnažené až na dřeň nám pomáhají pochopit, co se skrývá – nebo může ukrývat – uvnitř každého z nás a jak dokážeme uchopit naši individualitu v omezeném prostoru.

„Orfeus je básník, zpěvák, umělec, který to má takzvaně “od boha”. Genialita nemusí vždycky nutně znamenat úspěch a pozornost publika – ale Orfeův věhlas je obrovský. Jeho cesta do podsvětí je dvojlomná: Je zpupně odvážná, člověk ji může brát i jako projev arogance, výraz přesvědčení, že pro něho pravidla života a smrti neplatí. Na druhou stranu je takové cesty skutečně schopen, což ve výsledku potvrzuje jeho výlučné nadání. Ale jakkoli se jeho zpěv rovná zpěvu bohů, on sám bohem není a musí se nakonec zákonům světa podřídit jako kdokoliv jiný. Jeho zkušenost “z druhé strany” je přitažlivá, fascinující – a zároveň ostatní lidi provokuje, vyvolává v nich podezřívavost, závist a nenávist. Kdo jednou odhrne záclonu, už nikdy nemůže být přijat zpět mezi ty, kteří takovou zkušenost nemají. V tomto smyslu lze chápat pozici zpěváka na tribuně symbolicky – je vyčleněn z obce, stojí proti ní, jako někdo, kdo do ní nepatří, v pozici defenzivní nebo ofenzivní, ale nikdy neutrální. To je příběh, který máme denně na očích v nejrůznějších podobách, v nejrůznějších variantách a stupních. Naše mediální realita přetéká příběhy nových a nových Orfeů, geniálních umělců, kteří tančí na hranici života a smrti a dříve nebo později se zřítí do propasti. Je snadné nalézt různé paralely mezi původním mýtem a mýty naší doby. Mýtus ožívá znovu a znovu, aniž bychom se ho museli prosit” vysvětluje dramaturg Martin Hýča souvislost mezi původní verzí Ovidiova Orfea a současným pojednáním, které situovali do odlehlejších míst ostrova Štvanice.

„Pokusili jsme se motivy mýtu volně rozvinout, nechat se vést přirozenými asociacemi. Jako výchozí bod a motivický rámec nám posloužil Ovidius a jeho Proměny. Do příběhu se nám prolámaly události a reálie současného světa, které nicméně mají mýtický rozměr – ať už je tragický koncert Rolling Stones v kalifornském Altmnotu v roce 1969, nebo příběh hereckého monstra Klause Kinského. Zároveň jsme pracovali s různými verzemi mýtu v literatuře i filmu. Celkem vzato se jedná o výlet do orfeovského světa, zkoumání prostoru, ve kterém orfeovský typus dokáže žít a jednat. To je přirozeně nekonečná cesta, ve které se člověk zákonitě neustále vrací na začátek,” dodává Martin Hýča k událostem a skutečnostem, které ovlivnily jejich náhled na kontext, který se prolíná celou dramatizací.

Diváci se tedy mohou těšit nejen na nadčasové zpracování antického tématu ve zcela netradičním pojetí, ale i na doprovodný program, kde se seznámí nejen s tvůrci, ale i s inscenačním záměrem.

Více informací a vstupenky na: www.antickastvanice.cz (nebo v síti goout.cz)