Tržní řád v Praze 1: nová místa k prodeji zboží a poskytování služeb

27. srpna 2014 22:49
Rada městské části Praha 1 na svém rozhodovala o zařazení nových míst k prodeji zboží a poskytování služeb. Ucelený seznam těchto míst tvoří tzv. Tržní řád, který je aktualizován dvakrát do roka.

„Rada projednala celkem 117 žádostí o zařazení, vyřazení nebo změnu v Tržním řádu, které se týkaly obchodně frekventovaných lokalit zejména v centru historické části Prahy 1.  Vyhověla deseti žádostem v plném rozsahu. V některých případech bylo vyhověno částečně. Došlo například k omezení prodejní doby, velikosti prostoru – záboru, doby provozu nebo k omezení druhu prodávaného zboží či poskytované služby“ – vysvětlil Daniel Hodek 1. zástupce starosty

Žádostem o znovu zařazení stánků s občerstvením na Václavském náměstí Rada MČ Praha 1 nevyhověla. U stávajících stánků navrhuje ponechat dobu provozu do 30. června 2015.

Při posuzování sedmnácti žádostí o zařazení nebo změnu provozní doby restauračních zahrádek s provozní dobou po 22. hodině, bylo opět přihlédnuto zejména k obydlenosti dané lokality, nebo době provozu okolních předzahrádek. „Rovněž jsme přihlíželi k oprávněným stížnostem na danou restaurační zahrádku nebo lokalitu“ – doplnil Daniel Hodek.

Rada se zabývala také stávajícími nevyužívanými lokalitami zařazenými v Tržním řádu a navrhuje vyřadit například tržiště Dlabačov, stánek s květinami na Malostranském náměstí, kukuřice Na Příkopech, ovoce zelenina v průchodu domu ulice 28.října, Pražský hrad-pohlednice, mapy a jiné.

Nyní bude stanovisko Rady Prahy 1 postoupeno hlavnímu městu Praha, které Tržní řád pro celé hlavní město vydává.