U Karlova mostu se budou vyměňovat ledolamy. Atraktivní práce můžete sledovat zblízka
Instalace nových ledolamů z českého dubu začne v polovině června. Foto: TSK /2X/

U Karlova mostu se budou vyměňovat ledolamy. Atraktivní práce můžete sledovat zblízka

6. června 2019 19:44
Autor: TZ, red
Na začátku června začaly přípravné práce výměny dřevěných ledolamů na Karlově mostě, které chrání všech sedm mostních pilířů. Samotná instalace nových ledolamů z pevného, českého dubu začne v polovině června a potrvá až do konce letošního roku. 

„Nejrozsáhlejší opravy Karlova mostu by měly probíhat v příštích letech na mostních obloucích. Musíme však začít od základů. Pilíře jsou podle našich průzkumů v dobrém stavu, stav ledolamů stojících před nimi se ale v posledních letech rychle zhoršoval,“ řekl Jozef Sinčák, generální ředitel Technické správy komunikací, a dodává: „Samotná výměna ledolamů si vyžádá investici 29,5 milionu korun. Nyní bude pilíře mostu chránit dub, který má z evropských stromů nejvyšší trvanlivost.“  

Postupně budou vyměněny ledolamy u všech sedmi mostních pilířů v hlavním řečišti. Práce začnou v polovině června 2019, kdy se k mostu přistaví inženýrské soupravy a odstrojí se dosavadní ledolamy. Vše bude probíhat za plného lodního provozu ve třech fázích až do přelomu listopadu a prosince tohoto roku. Ke spolupráci TSK přizvala Potápěčskou stanici, Povodí Vltavy, Státní plavební správu a Národní památkový ústav.

Lesní závod Židlochovice vytěžil potřebných 800 m3 dřeva z polesí Moravský Krumlov a okolí Strážnice. Těžba byla zahájena již koncem listopadu 2018 a ukončena v březnu 2019.

Naposledy prošly ledolamy opravou krátce po velké povodni z roku 2002. V současnosti je potřebná celá jejich obměna. Veřejnost a návštěvníci Prahy budou moci tyto atraktivní práce sledovat přímo z Karlova mostu.

karluv-most-ledolamy-002