Vuřtíčky byly plné paralenu, žádný jed

9. září 2014 15:35
Koncem srpna varovala policie majitele psů před vuřty, naplněnými bílou sypkou látkou. Celkem tři takové výrobky našli majitelé psů osmadvacátého srpna v okolí psí louky v Královské oboře Stromovka.

Zajištěné vuřty odeslali policisté ke znalecké expertíze, jejíž výsledky obdrželi v těchto dnech. Ty hovoří o tom, že bílá sypká látka není nijak škodlivá, tedy, že není nebezpečná ani zdraví, ani životu jak pejsků, tak lidí.

Konkrétně se jedná o přísadu do běžně dostupných léčiv, jako je například Paralen.