Výstava Moje boty, tvoje boty v Kampusu Hybernská
Výstava Moje boty, tvoje boty bude v Kampusu Hybernská k vidění od 2. března. Foto: archiv

Výstava Moje boty, tvoje boty v Kampusu Hybernská

15. února 2024 19:23
Autor: Alo
V Kampusu Hybernská odstartuje ojedinělý výtvarný projekt Moje boty, tvoje boty, který iniciovala terapeutka a výtvarnice Kamila Ženatá. Vyzvala v něm osm umělkyň a jejich dcery ke generačnímu dialogu. Vystavujícími umělkyněmi jsou Denisa Václavová, Jana Preková, Olina Stehlíková, Daniela Baráčková, Lucie Nováčková, Zuzana Růžičková, Kateřina Závodová, Kamila Ženatá.

Výstava Moje boty, tvoje boty bude v Kampusu Hybernská k vidění od 2. března do 18. května. Zahájí ji v pátek 1. března slavnostní vernisáž. Ve stejný den se v Kampusu otevře výstava Barotrauma – Čas & Tlak, která představí tvorbu Pavla Tichoně.

„Propojení rodinné ženské linie rodu a iniciace k tvůrčí spolupráci je v prostoru výtvarného umění ojedinělá. V tom je náš projekt unikátní,” vysvětluje Kamila Ženatá. „Náš projekt se liší se od běžných skupinových výstav i tím, že jsem oslovila umělkyně z jiných uměleckých oblastí,” upřesňuje Ženatá. „Tereza Marečková je dramaturgyně Divadla v Dlouhé, Denisa Václavová je kurátorka a organizátorka kulturních akcí, Jana Preková je scénografka, Olina Stehlíková básnířka, ostatní autorky (Daniela Baráčková, Lucie Nováčková, Zuzana Růžičková, Kateřina Závodová) se kontinuálně věnují vizuálnímu umění. Skupina autorek na projektu pracovala několik měsíců, konečná podoba výstavy vznikala postupně. Důležitý byl i proces, který autorky prožívaly během otevřených mezigeneračních rozhovorů, nebo návštěvy míst, jež souvisí s rodinnou historií.”

Pro projekt Moje boty, tvoje boty vyzvala Kamila Ženatá osm umělkyň a jejich dcery ke generačnímu dialogu, který zkoumá emoční odkaz jejich rodů. Při této příležitosti se HYB4 Galerie A v Kampusu Hybernská promění v byt rozdělený do několika pokojů. V každém z nich se odehrává příběh, který vytvořila „rodinná sestava” autorek – matek a dcer. Jsou to záznamy vzpomínek, mapy krajiny vědomí a nevědomí, abstrakt emocí a snů, zpracovávání rodových příběhů a linií předávaných z generace na generaci ženami – babičkami, matkami, dcerami, vnučkami.

Výstava Moje boty, tvoje boty je smírčím rituálem svého druhu. Rituálem, který provádějí všechny ženy, které se na výstavě podílejí. A zapojit se do něj mohou i návštěvníci. „Transgenerační přenos traumatu je problém, který zasluhuje pozornost. Přináší totiž nezpracovaná tabu, úzkosti a agresi. Věnuji se dlouhodobě projektům, které se zabývají nevědomím, emocemi, pamětí a podobně,“ říká autorka konceptu Kamila Ženatá.

„Výstavní projekt Kamily Ženaté Moje boty, tvoje boty je po Lence Tyrpeklové a výstavě Dno den druhým projektem otevřeně reflektující palčivá a často i nevyřčená témata naší společnosti, jako je právě mezigenerační trauma,” popisuje kurátor HYB4 Galerie Filip Kazda. „Umění má – přes svou až romantizující polohu zobrazování krásna – dar prezentovat kreativní formou právě taková témata, která by jinak zůstávala skryta. Z dlouhodobé hlediska je pro nás důležité podporovat a rozvíjet právě experimentální výstavy tohoto typu a vytvářet tak prostor ke společenskému sebe-rozvoji,” dodává Kazda.
 

Doprovodný program s přednáškami
Součástí projektu je katalog, který obsahuje rozhovory s umělkyněmi a fotodokumentaci jednotlivých instalací. Výstavu doplní i doprovodné akce včetně přednášek předních českých odborníků a odbornic z oblasti psychiatrie, psychoterapie a psychologie. Chystají se také komentované prohlídky za doprovodu kurátora a vybraných umělkyň. Podrobný program budeme průběžně zveřejňovat na webu Kampusu Hybernská.