Výstava plná králíků a zajíců

7. června 2015 23:41
Xénia Hoffmeisterová – Letní zajíc. Výstava se koná v Galerii v přízemí Novoměstské radnice od 17. června do 26. července. Letní zajíc Xénie Hoffmeisterové představí tématicky odlehčený, hravý výběr z tvorby, zaměřený na její „bokovkový“ motiv zajíce či králíka.

Xénia Hoffmeisterová je umělkyně, jejíž tvorba je charakteristická reflexí současného světa a různými výtvarnými prostředky, které volí podle potřeby tématu. Klasická malba, kresba, grafika, asambláž či objekt různého stupně exprese vyjadřují její pocity nad stavem světa, ve kterém žijeme, a proto nemohou být prosty skepse a obav o tento svět.

Xénia Hoffmeisterová se narodila 13. 6. 1958 na Slovensku v Trenčíně. V letech 1973 – 1977 studovala na Střední uměleckoprůmyslové škole v Bratislavě, v letech 1981 – 1986 na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze (malba u doc. Oldřicha Smutného v rámci studia scénického a kostýmního výtvarnictví).

Od roku 2001 je členem výtvarného spolku Mánes a od roku 2004 je členkou výtvarného spolku Hollar. V loňském roce její tvorbu představila The Katzen Arts Center, Washington D.C., USA.

Výstava se koná v Galerii v přízemí Novoměstské radnice od 17. června do 26. července.

Otevírací doba: úterý – neděle 10 – 18 hodin.

Vstupné: plné 50 Kč, snížené 20 Kč, rodinné 100 Kč.