Výstava: Poklady staré Číny

5. srpna 2014 10:04
V Císařské konírně se na tři měsíce usídlí výstava, která představuje na devadesát předmětů zapůjčených z význačných muzeí v ČLR, které zachycují období pěti tisíce let čínských dějin od neolitu až po poslední vládnoucí dynastii.

Výstava začíná v pátek 8. srpna a je rozdělena do tří celků. První představuje počátky čínské civilizace a vznik prvních států. Návštěvník bude mít možnost vidět archeologické nálezy z hrobek aristokracie z doby prvního tisíciletí př.n.l.

Druhá část je věnována kulturnímu rozmachu v době mezi přelomem letopočtu a desátým stoletím n.l. Zde budou vystaveny i dvě figury vojáků ze slavné „hliněné armády“ Prvního císaře dynastie Čchin.

Poslední část předkládá vrcholné umělecké a řemeslné výrobky z období přibližně pěti set let vlády posledních dvou dynastií, a to například buddhistické umění, oděvy a zejména nádherný porcelán.