Zástupci radnice se sejdou s občany nad Strukturálním plánem

6. prosince 2022 11:02
Autor: Cen
Poslední veřejné setkání ke Strukturálnímu plánu Prahy 5 v tomto roce se koná 13. prosince v Komunitním centru Prádelna v Holečkově ulici. Strukturální plán je významný dokument Prahy 5, který popisuje priority rozvoje jak celé městské části, tak i jednotlivých čtvrtí a konkrétních lokalit.

Je i zásadním podkladem pro budoucí postoj radnice k novým stavebním záměrům i ke změnám územního plánu, ale zároveň vytipovává, kam umístit nové školy, školky a další veřejnou vybavenost.

Veřejná setkání proběhne formou krátké prezentace a tematických stolů zaměřených na veřejný prostor, školy a školky, dostupnost i plánované projekty.

Pokud nebudete mít čas dostavit se osobně, můžete své náměty na doplnění zaslat na e-mailovou adresu: strukturalni.plan@praha5.cz.

2022-strukturalni-plan-13-12