Zlatá medaile za květový med
Chov včel byla zahájen v listopadu 2011. Foto: Letiště Praha

Zlatá medaile za květový med

18. září 2019 15:16
Autor: TZ, red
Letiště Václava Havla Praha získalo již po šesté Zlatou medaili v soutěži Český med za svůj letošní květový med, která oceňuje zejména menší producenty českého medu vlastní produkce. Soutěž každoročně vyhlašuje Výzkumný ústav včelařský v Dole, který ohodnotil letištní vzorek nejvyšším 100 procentním hodnocením.   

Celkem se soutěže zúčastnilo 360 vzorků. Získaná Zlatá medaile potvrzuje dlouhodobě nejvyšší kvalitu medu produkovaného včelstvy chovanými v areálu Letiště Praha.

Soutěže Český med se Letiště Praha účastní pravidelně, přičemž zisk již šesté Zlaté medaile potvrzuje vysokou kvalita medu, která se v rámci soutěže hodnotí v akreditované laboratoři Výzkumného ústavu včelařského ve čtyřech kritériích, a to fyzikálně chemické vlastnosti, povinné údaje na etiketě, správnost etikety včetně doplňujících údajů a celkový estetický dojem produktu. Vysoce ceněný med je tak výsledkem několikaleté práce celého týmů letištních včelařů a jejich příkladné profesionální péče o včelstva.

Chov včel byla zahájen na Letišti Praha v listopadu 2011, kdy se Praha připojila k ostatním světovým letištím, která v rámci snižování negativních dopadů letecké dopravy na životní prostředí sledují kvalitu ovzduší v okolí letiště pomocí včel.

V současné době vlastní Letiště Praha sedm včelstev, která dohromady v letních měsících čítají přibližně 350 tisíc včel a včelaři z jejich plástů letos stočili bezmála 80 kilogramů medu.

Přestože není letištní med kvůli nízké produkci a účelům biomonitoringu určen ke komerčnímu prodeji, je využíván jako zajímavý upomínkový produkt pro partnery Letiště Praha. Pravidelně jej však mohou ochutnat i návštěvníci nejrůznějších akcí pro veřejnost, které Letiště Praha přímo pořádá nebo se jich účastní. Naposledy jej mohli vyzkoušet obyvatelé okolních obcí, například během letištní roadshow pořádané Letištěm Praha.